Tag Archive for: ارور،آی ربات، تعمیر، تعمیرات، تهران، کد خطا، کدخطا، جارو رباتیک،Roomba

ارورهای جارو رباتیک آی ربات (Roomba)

ارورهای جارو رباتیک آی ربات (Roomba) – تعمیر جارو رباتیک آی ربات (Roomba)

ارورهای جارو رباتیک آی ربات (roomba) زمانی نشان داده می شود که یکی از قطعات دستگاه شما یا برنامه های جارو رباتیک دچار نقص فنی شده و نیاز به تعمیرات داشته باشد. در صورت اطلاع از معنای هر ارور می‌توانید در زمان بروز مشکل بهترین اقدام را انجام دهید. عیب یابی و تعمیر جارو رباتیک آی ربات به دلیل پیچیدگی ساخت دستگاهها، کار آسانی نیست. بنابراین توصیه می‌شود اگر دانش و اطلاعات کافی در زمینه تعمیر جارو رباتیک آی ربات ندارید، حتما از یک تکنسین متخصص کمک بگیرید.

ارورهای جارو رباتیک آی ربات (Roomba):

در زیر به صورت خلاصه به تمامی کدهای خطا(ارورهای) جارو رباتیک آی ربات می پردازیم:

ارورهای جارو رباتیک آی ربات (Roomba)

ارور E1:

کد خطا E01 زمانی نشان داده می شود، که رومبا با چرخ آویزان به پایین گیر کرده است.

راه حل:

Roomba را به مکان جدیدی منتقل کنید، سپس CLEAN را برای راه اندازی مجدد فشار دهید. اطمینان حاصل کنید که چرخ های Roomba محکم روی زمین قرار دارند. اگر Roomba گیر کرده است، از یک مکان جدید شروع کنید. اگر رومبا گیر نکرده است، چرخ های کناری آن را از مو و زباله تمیز کنید. چرخ ها را به داخل و خارج فشار دهید و بررسی کنید که هر دو آزادانه بچرخند.

ارور E2:

کدخطا E02 زمانی نشان داده می شود، که استخراج کننده های Roomba نمی توانند بچرخند.

راه حل :

قاب استخراج رومبا را باز کنید و استخراج کننده های تمیز را باز کنید.  استخراج کننده ها و درپوش های Roomba را بردارید و تمیز کنید. چرخ های کناری Roomba را از مو و زباله پاک کنید.

ارور E3:

کدخطا E03 اخطار می دهد که زمین ناهموار است.

راه حل :

روی یک سطح صاف قرار دهید و سپس Clean را فشار دهید. چرخ سمت راست رومبا آویزان است یا رومبا گیر کرده است.

ارور E3 جارو رباتیک آی ربات (Roomba)

ارور E4:

کدخطا E04 اخطار می دهد که چرخ چپ متوقف شد.

راه حل :
چرخ سمت چپ گیر کرده است. چرخ ها را پاک کنید، سپس Clean را فشار دهید.  

ارور E5:

کدخطا E05 زمانی نشان داده می شود، که چرخ کناری Roomba گیر کرده است.

راه حل :

چرخ های کناری Roomba را برای تمیز کردن بچرخانید. چرخ های کناری Roomba را از مو و زباله پاک کنید.

چرخ ها را به داخل و خارج فشار دهید و بررسی کنید که هر دو آزادانه بچرخند. Roomba را در مکانی جدید راه اندازی کنید.

ارور E6:

کدخطا E06 زمانی نشان داده می شود، که سنسورهای صخره کثیف هستند، روی یک قطره آویزان هستند یا روی سطحی تاریک گیر کرده اند.

راه حل :

Roomba را به مکان جدید منتقل کنید، سپس CLEAN را فشار دهید تا راه اندازی مجدد شود. اگر Roomba گیر کرده است، از یک مکان جدید شروع کنید. اگر رومبا گیر نکرده است، سنسورهای صخره آن را با یک پارچه خشک پاک کنید. از یک مکان جدید شروع کنید.

ارور E7:

کدخطا E07 زمانی نشان داده می شود، که چرخ کناری Roomba گیر کرده است.

راه حل :

چرخ های کناری Roomba را برای تمیز کردن بچرخانید. چرخ های کناری Roomba را از مو و زباله پاک کنید. چرخ ها را به داخل و خارج فشار دهید و بررسی کنید که هر دو آزادانه بچرخند. Roomba را در مکانی جدید راه اندازی کنید.

ارور E8:

کدخطا E08 زمانی نشان داده می شود، که فن Roomba گیر کرده است. 

راه حل :

سطل رومبا را بردارید و خالی کنید. سپس، به سرعت روی سطل آشغال ضربه بزنید تا زباله های به دام افتاده باقیمانده شل شوند.

ارور E9:

کدخطا E09 زمانی نشان داده می شود، که سپر Roomba گیر کرده است یا سنسور سپر کثیف است.

راه حل :

برای تمیز کردن روی سپر Roomba ضربه بزنید. به سرعت روی سپر Roomba چند بار ضربه بزنید تا هر گونه زباله ای که ممکن است در زیر آن گیر کرده باشد خارج شود.

ارور E10:

کد خطا E10 زمانی نشان داده می شود، که چرخ کناری Roomba گیر کرده است یا سپر آن موانع را تشخیص نمی دهد.

راه حل :

چرخ های کناری Roomba را برای تمیز کردن بچرخانید.اگر رومبا در حال چرخش است، چرخ های کناری آن را از مو و زباله تمیز کنید. چرخ ها را به داخل و خارج فشار دهید و بررسی کنید که هر دو آزادانه بچرخند. اگر چرخش نباشد، رومبا ممکن است در یک اتاق بسیار بزرگ باشد. از Virtual Wall® برای ایجاد یک منطقه تمیز کردن کوچکتر استفاده کنید.

ارور E10 جارو رباتیک آی ربات (Roomba)

ارور E11:

Roomba یک خطای داخلی دارد.

راه حل :

با خدمات مشتری iRobot روشاید سرویس تماس بگیرید.

ارور E14:

کدخطا E14 زمانی نشان داده می شود، که سطل رومبا ارتباط بدی با ربات دارد.

راه حل :

سطل رومبا را دوباره نصب کنید، سپس CLEAN را فشار دهید تا راه اندازی مجدد شود.

برای اطمینان از اتصال خوب، سطل را بردارید و دوباره نصب کنید. کنتاکت های سطل فلزی ربات و سطل را با یک پارچه تمیز و خشک پاک کنید.

ارور E15:

Roomba یک خطای داخلی دارد.

راه حل : 

CLEAN را برای راه اندازی مجدد فشار دهید.  برای شروع یک ماموریت جدید، CLEAN را فشار دهید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، با بخش خدمات مشتری iRobot روشاید سرویس تماس بگیرید.

ارور E16:

کدخطا E16 زمانی نشان داده می شود، که Roomba هنگام حرکت یا در زاویه، شروع به کار کرده است. و یا هنگام دویدن ضربه خورده است.

راه حل :

Roomba را روی یک سطح صاف قرار دهید سپس CLEAN را فشار دهید تا راه اندازی مجدد شود. Roomba را به یک سطح صاف منتقل کنید سپس CLEAN را فشار دهید تا راه اندازی مجدد شود. هنگام فشار دادن CLEAN یا زمانی که Roomba در حال اجرا است از حرکت دادن ربات خودداری کنید.

ارور E17:

کدخطا E17 زمانی نشان داده می شود، که Roomba نمی تواند کار خود را تکمیل کند زیرا مسیر آن مسدود شده است.

راه حل : 

لطفاً برنامه iRobot را برای کمک باز کنید.  اطمینان حاصل کنید که نور کافی برای مسیریابی Roomba وجود دارد. به هم ریختگی بیش از حد می تواند به این خطا کمک کند. اطمینان حاصل کنید که Roomba نمی تواند درهایی را که ممکن است مسیر آن را مسدود کند ببندد. پنجره شفاف روی سطح بالای ربات را با یک پارچه تمیز و خشک پاک کنید. Roomba را برگردانید و حسگر ردیابی کف را تمیز کنید.

ارور E18:

کدخطا E18 زمانی نشان داده می شود، که Roomba نمی تواند به پایگاه اصلی یا موقعیت شروع خود بازگردد.

راه حل :

لطفاً برنامه iRobot را برای کمک باز کنید.  اطمینان حاصل کنید که هیچ مانعی در مقابل پایگاه اصلی یا موقعیت شروع وجود ندارد. با یک پارچه تمیز و خشک کنتاکت های شارژ را روی پایه اصلی و روبات پاک کنید.

کلام آخر

ارورهای جارو رباتیک آی ربات (Roomba) در واقع نوعی اخطار است و به شما اطلاع می دهد دستگاه شما دچار نقص فنی شده و نیاز به تعمیرات دارد. برخی از مشکلات جارو رباتیک جزئی بوده و در صورت آشنایی با معنای هر کدخطا می‌توانید خودتان مشکل پیش آمده را برطرف کنید.