مشکلات رایج فن کویل

مشکلات رایج فن کویل – تعمیر فن کویل

مشکلات رایج فن کویل زمانی اتفاق می افتد که یکی از قطعات دستگاه شما دچار نقص فنی شده و نیاز به تعمیرات داشته باشد. در صورت اطلاع از معنای هر مشکل و عیب می‌توانید در زمان بروز مشکل بهترین اقدام را انجام دهید. عیب یابی و تعمیر فن کویل در نصب و سرویس های دوره ای، به دلیل پیچیدگی ساخت دستگاهها، کار آسانی نیست. بنابراین توصیه می‌شود اگر دانش و اطلاعات کافی در زمینه تعمیر سیستم های تهویه مطبوع ندارید، حتما از یک تکنسین متخصص کمک بگیرید.

مشکلات رایج فن کویل:

در زیر به صورت خلاصه به تمامی مشکلات و عیب های واحد های فن کویل می پردازیم:

مشکلات رایج فن کویل

مشکل 1: فن نمی چرخد

علت وقوع:
1. قطع برق.
2. فراموش کرده اید منبع تغذیه را وصل کنید.
3. ولتاژ پایین
4. سیم کشی اشتباه یا پایانه های اتصال شل است.
5. خرابی موتور
6. خازن بد
7. تماس سوئیچ ضعیف است.
روش حذف مشکل:
1، دلیل را پیدا کنید یا منتظر پاسخ باشید.
2. دوشاخه را وارد کنید.
3. علت را پیدا کنید.
4. مدار را با مولتی متر چک کنید و آن را تعمیر کنید.
5. بررسی، تعمیر یا تعویض با مولتی متر
6. جایگزین کنید.
7. تعمیر یا تعویض

مشکل 2: فن می چرخد اما باد وجود ندارد یا حجم هوا کمتر است

علت وقوع:
1. ولتاژ منبع تغذیه غیر طبیعی

2. معکوس
3. موانعی در tuyere وجود دارد.
4. فیلتر هوا مسدود شده است.
روش حذف مشکل:
1. علت را پیدا کنید.
2. سیم کشی را عوض کنید.
3. حذف کنید.
4. تمیز کردن

مشکل 3: باد سرد (یا گرم) نیست.

علت وقوع:
1. در لوله کویل هوا وجود دارد.
2. گردش آب قطع می شود.
3. شیر تنظیم بسته است.
4. دریچه توسط مواد خارجی مسدود شده است.
روش حذف مشکل:
1. تخلیه هوا از دریچه اگزوز
2. پمپ آب را بررسی کنید.
3. شیر تنظیم را باز کنید.
4. مواد خارجی را خارج کنید.

مشکلات رایج فن کویل

مشکل 4: شبنم در قسمت بیرونی شاسی

علت وقوع:
1. عایق داخلی آسیب دیده است.

2. هنگامی که شاسی مونتاژ می شود، با شعله تماس می گیرد و لایه عایق می سوزد.
3. نشتی هوای سرد وجود دارد.
4. شرایطی وجود دارد که باعث تراکم در داخل خانه می شود.

 

روش حذف مشکل:
1. تعمیر
2. شعله را لمس نکنید و لایه عایق را دوباره بسته بندی کنید.
3. تعمیر
4. شرایط حذف میعان

مشکل 5: مواد خارجی منفجر می شود

علت وقوع:

1. زنگ زدگی سطح تیغه فن در اثر خوردگی
2. فیلتر هوا آسیب دیده و خراب شده است.
3. مواد عایق آسیب دیده و خراب شده است.
4. گرد و غبار بیش از حد در واحد وجود دارد.


روش حذف مشکل:
1. فن را تعویض کنید.
2. فیلتر هوا را تعویض کنید.
3. مواد عایق را تعویض کنید.
4. فضای داخلی را تمیز کنید.

مشکل 6: نشتی برق

علت وقوع:
سیم آسیب دیده و نشتی دارد.

روش حذف مشکل:
خط را تعمیر کنید.

مشکل 7: نشت آب

علت وقوع:
1. نصب ضعیف
2. سینی دریافت آب مایل است.
3. زهکشی مسدود شده است.
4. لوله های آب نشتی دارند.
5. آب متراکم از لوله می چکد.
6. نصب ضعیف در محل اتصال
7. سوپاپ اگزوز فراموش کرد بسته شود.


روش حذف مشکل:
1. نصب افقی واحد
2. تنظیم
3. انسداد را بردارید.
4. لوله آب را بررسی و تعویض کنید.
5. عایق مجدد را بررسی کنید.
6. پس از بازرسی ببندید.
7. شیر را ببندید.

مشکل 8: پس از خاموش شدن، فن متوقف نمی شود

علت وقوع:
1. خرابی سوئیچ

2. اتصال کوتاه خط کنترل


روش حذف مشکل:
1. سوئیچ را تعمیر یا تعویض کنید.
2. مدار را بررسی کنید و اتصال کوتاه را از بین ببرید.

مشکل 9: لرزش و صدا

علت وقوع:
1. دستگاه ضعیف نصب شده است.
2. نصب نادرست پوسته
3. فن ثابت شل نباشد.
4. وجود اجسام خارجی در مسیر باد
5. خرابی موتور فن
6. پره های فن آسیب دیده است.
7. لوورهای خروجی هوا شل هستند.
8. در کویل هوا وجود دارد.
9. آب یخ زده (آب گرم) خیلی سریع جریان دارد.
10. مقدار زیادی هوا وارد آب می شود.
11. هنگام استفاده از شیر کمی، فشار دیفرانسیل بسیار زیاد است.

روش حذف مشکل:
1. دوباره نصب و تنظیم کنید.
2. دوباره نصب کنید.
3. چفت و بست
4. مواد خارجی را حذف کنید.
5. موتور را تعمیر یا تعویض کنید.
6. جایگزین کنید.

7. چفت و بست
8. هوای خروجی
9. سرعت جریان آب را بررسی کنید.
10. هوا را از آب خارج کنید.
11. شیر مناسب را جایگزین کنید.

مشکل 10: اثر ضعیف هوای سرد (هوای گرم)

علت وقوع:
1. باز شدن شیر تنظیم کافی نیست.
2. کویل مسدود شده و تهویه ضعیفی دارد.
3. در کویل هوا وجود دارد.
4. ولتاژ منبع تغذیه کاهش می یابد.
5. فیلتر هوا مسدود شده است.
6. تامین آب ناکافی (آب سرد و گرم)
7. دمای غیرعادی تامین آب
8. معکوس کردن فن
9. خروجی هوا و خروجی برگشت هوا مسدود شده است.
10. پنل جلویی به درستی نصب نشده است.
11. اتصال کوتاه جریان هوا
12. توزیع نابرابر باد داخلی
13. انتخاب نادرست تجهیزات
14. نشت هوا از اتصال واحدهای سقفی
15. تنظیم نامناسب دما
16. آفتاب یا باز شدن پنجره در اتاق

روش حذف مشکل:
1. بازشو دوباره تنظیم کنید.
2. کویل را تمیز کنید.
3. هوای خروجی
4. علت را پیدا کنید.
5. فیلتر هوا را تمیز کنید.
6. شیر تامین آب را تنظیم کنید.
7. دمای آب سرد (یا آب گرم) را بررسی کنید.
8. سیم کشی را دوباره وصل کنید.
9. موانع را بردارید.
10. نصب منظم
11. بررسی کنید که آیا هیچ مانعی بر روی دهانه لوله (tuyere) وجود دارد.
12. دهانه لوله (tuyere) را بررسی و تنظیم کنید.
13. طراحی مجدد و انتخاب
14. تعمیر
15. درجه تامین هوا را دوباره تنظیم کنید.
16. پنجره را ببندید و پرده ها را آویزان کنید.

کلام آخر

مشکلات رایج فن کویل در واقع نوعی اخطار است و به شما اطلاع می دهد دستگاه شما دچار نقص فنی شده و نیاز به تعمیرات دارد. برخی از مشکلات فن کویل جزئی بوده و در صورت آشنایی با معنای هر کدخطا می‌توانید خودتان مشکل پیش آمده را برطرف کنید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *