ظرف نمک

Salt container

سختی آب 

آب سخت آبی است که حاوی نمک های معدنی از قبیل ترکیبات بی کربنات، یونهای کلسیم، منیزیم و غیر است.

سختی آب بر دو نوع است: دائمی و موقت 

سختی بطور عمده براساس دو فلز کلسیم و منیزیم سنجیده میشود. بطور کلی عوامل سختی کاتیونها میباشند. یونهایی مثل آلومینیم، آهن، منگنز و روی در سختی آب شرکت میکنند ولی کلسیم و منیزیم به مقدار زیاد وجود دارد و کاتیونهای دیگر یا وجود ندارند یا به مقدار خیلی کم هستند. سختی کل مجموع کلسیم و منیزیم میباشد.

(سختی موقت- سختی کربناتی)

مضرات آب سخت 

با وجود فواید آب سخت، سختی بیش از حد آب نیز مضراتی دارد. یکی از این مضرات این است که نوشیدن بیش از حد آب سخت موجب رسوب در افراد سنگ ساز میشود و همچنین موجب بیماریهای گوارشی بالخصوص سنگ کلیه است.

بنابراین بیشتر توصیه میشود از آب سبک برای شرب استفاده کرده و منیزیم و کلسیم مورد نیاز بدن را از غذاها و یا سبزیجات و میوه جات تهیه نمود.

آب سخت موجب از دست دادن طعم و مزه نوشیدنی ها میشود. دیرپخته شدن و سفتی حبوبات با آب سخت از دیگر عوارض آن است. به علاوه، آب سخت به جداره دیگهای بخار آسیب زده، باعث خوردگی و ایجاد قشر آهکی بر روی جداره دیگها و تأسیسات مرتبط میشود. خوب کف نکردن صابون از دیگر اثرات سختی آب است که موجب افزایش مصرف صابون نیز میشود.

اثرات منفی سختی آب

1- کاهش اثر بخشی یون های فعال در شستشو

2- باقیماندن رسوبات به صورت لکه بر روی ظروف و کدر نمودن ظروف

3- افزایش حجم رسوبات بر روی المآن های مولد حرارت و مکانیکی و نازل های آب پاشها

4- افزایش مصرف شوینده ها و بالا رفتن تصاعدی مصرف انرژی

نرم کردن آب سخت

آب سخت را به سه طریق میتوان نرم کرد:

  • 1- روش تجزیه کردن
  • 2- روش ته نشین کردن
  • 3- روش تعویض یون

به عمل کم کردن سختی های کلسیم و منیزیم و اکسید آهن محلول در آب، نرم کردن آب میگویند…

رزین تعویض کننده یون یا مبدل یونی

سختی گیر یا همان نرم کننده های آب در ماشین ظرفشویی، عموما وابسته به یک رزین تعویض کننده یون و یا مبدل یونی هستند که در آن بجای یون های سخت کننده کلسیم و منیزیم، یونهای سدیم جایگزین میشوند…

این رزین ها از گروه رزین های پلیمری و از دسته مواد معدنی که زئولین نامیده میشوند، میباشد.

دستگاه نرم کننده آب چگونه کار میکند؟

آب ورودی از میان بستری از رزین عبور داده میشود، رزین دارای شارژ منفی میباشد و شارژ منفی رزین موجب جذب و به دام انداخت سختی های کلسیم و منیزیم با شارژ مثبت موجود در آب میشود. رزینها در ابتدا دارای یون های یک ظرفیتی هیدروژن و سدیم و یا پتاسیم هستند که با یون های دوظرفیتی کلسیم و منیزیم محلول در آب جایگزین میشوند.

آب هرچه سخت تر باشد، سیستم سختی گیر یون های هیدروژن، سدیم یا پتاسیم بیشتری در آب آزاد میکند.

احیا/ بازسازی رزین ها

پس از مدتی استفاده و عبور آب سخت از میان رزین ها، رزین هایی که قبلا دارای شارژ منفی بودند از یون هایی با بار مثبت پوشیده میشوند که باعث کم شدن اثر بخشی نرم کنندگی(گیرندگی سختی ها) رزین ها میشود. لذا میبایستی آن ها را دوباره تمیز و به چرخه سختی گیری بازگردانید. به عبارت ساده تر کلسیم و منیزیمی را که اکنون روی رزین ها را پوشانده از روی رزین ها برداشت… بازسازی رزین ها به وسیله عبور محلول آب شور که معمولا محلول سدیم کلرید یا هدروکلریک اسید است از میان رزین ها ممکن خواهد بود .

مخزن سیستم سختی گیر

سیستم سختی گیر دارای دو مخزن اصلی است:

  • مخزن نمک
  • مخزن رزین

بین این دو مخزن از طریق لوله داخلی ارتباط برقرار است و این ارتباط به وسیله یک شیر که تحت فشار باز و بست میشود قرار دارد.

زمانی که آب موجود در پشت سپر وارد مخزن نمک میشود، بر اثر فشار آب وردی(فشار جاذبه زمین بر آب پشت سپر) شیر ارتباطی بین دو مخزن باز شده و محلول نمک برابر اندازه آب وارد شده، وارد مخزن رزین میشود.

پس از تخلیه آب و تمام شدن آب پشت سپر اکنون که هیچ فشاری پشت شیر ارتباطی بین مخزن ها نیست، شیر بسته بود.

وقتی که برق شیر برقی مخزن نمک قطع میشود، محلول آب و نمک در مخزن رزین ها باقیمانده و رزین ها در آن تا مرحله بعدی استفاده غوطه ور میمانند.

سیستم نرم کننده/ سختی گیر آب در ماشین ظرفشویی

عملکرد سیستم سختی گیر ماشین های ظرفشویی بر روی فرآیند تعویض یون استوار است.

این تعویض یون بسیار سریع صورت میگیرد، فقط کافی است آب ورودی با رزین ها تماس داشته باشد.

یونهای کلسیم، منیزیم موجود در آب شهر جذب دانه های رزین شده و از آب گرفته میشوند، در حالی که به جای آن ها یون های سدیم جایگزین میشوند.

عمل سختی گیری در هر بار ورود آب به دستگاه اتفاق می افتند، هر زمان که آکوااستاپ باز میشود و آب وارد دستگاه میشود، سیستم سختی گیر وارد مرحله سختی گیری میشود.

تشریح علمکرد سیستم نرم کننده/ سختی گیر آب

آب ورودی از طریق آکواستاپ پس از گذر از ایربریک وارد مخزن نمک/ محفظه بازسازی شده و سرریز کرده و به مخزن رزین میریزد، سپس آب به آرامی از میان/ پایین بستری رزین عبور کرده و به طرف بالای مخزن حرکت میکند، در این مسیر عمل تعویض یونی انجام و آب نرم میشود.

از اینجا آب مسیر خود را به سمت مخزن شستشو/ سامپ و ورود به چرخه شستشو ادامه میدهد تا سطح آبگیری و به اندازه ای برسد که هیدروستات فرمان قطع برق شیرقرقی را صادرکند.

شستن رزین ها

برای تکمیل روند سختی گیری درست آب، باید در ابتدای هر مرحله توسط محلول نمک، مخزن نمک را شستشو داد، تا ناخالصی ها را از بین برد.

آب موجود در مخزن رزین ها که اکنون محتوی نمک های آلکالین(کلسیم، منیزیم) و سدیم کلراید است میبایستی قبل از مرحله ورودی آب پاک شود و برای این که مطمئن شویم این محلول با ظروف در تماس نیست، دو عمل (آبگیری و تخلیه) همزمان لازم است.

در این مرحله دو عمل ورود و خروج آب همزمان انجام خواهد شد. وقتی آکوا استاپ برق دار میشود، آب از میان مخزن رزین و از آنجا به طرف لگنچه جریان میابد و وقتی پمپ تخلیه برق دار میشود، آب خروجی از مخزن رزین ها به محض رسیدن به لگنچه بلافاصله تخلیه میشود. عمل شستشوی رزین ها حداکثر در 30 ثانیه شروع هر سیکل انجام میشود.

سنسور نمک/ حسگر نمک

با توجه به تنظیمات سختی گیر آب و درصد اختلال آب مصرفی، پس از چندین بار استفاده که بین 15 تا 35 بار شستشو متفاوت است نمک ریخته شده، به اتمام میرسد. برای اینکه مصرف کننده متوجه این قضیه شود، سیستم اعلام در ظرف نمک تعبیه شده است.

یک بالن در قسمتی از محفظه نمک قرار دارد که با برد(نوری-اینفرارد) کوچکی که در گوشه مخزن نمک قرار دارد در ارتباط است. هرگاه میزان نمک داخل مخزن تمام میشود، از طریق ارتباط نوری بین فرستنده و گیرنده(برد نوری)، این اتفاق به برد اصلی مخابره شده و برد اصلی با روشن کردن ال ای دی نمک بر روی دیسپلی، مصرف کننده را باخبر میکند.

نمک ماشین ظرفشویی

نمکی که داخل ماشین ظرفشویی استفاده میشود با نمک آشپزخانه متفاوت است.

دانه بندی نمک ظرفشویی کمی از نمک غذاخوری بزرگتر است که در ایران به دانه های شکری معروف هستند.(درجه بندی بخصوصی از کریستالهای سدیم کلرید)

نمکی که در ظرفشویی استفاده میشود باید دارای حداقل مواد معدنی نظیر آهن و نمک منگنز باشد زیرا این مواد مانع عملکرد سیستم تعویض یونی رزین ها میشود.

نمک طعام، مواد شونده و یا هر ماده دیگری که به نمک افزوده شود میتواند موجب خرابی سیستم سختی گیر بشود.

whater hardness

Hard water is water that contains mineral salts such as bicarbonate compounds, calcium ions, magnesium and others.

There are two types of water hardness: permanent and temporary

Hardness is mainly measured by the two metals calcium and magnesium. In general, the causes of cations are difficult. Ions such as aluminum, iron, manganese, and zinc are involved in water hardness, but calcium and magnesium are abundant, and other cations are either non-existent or very small. Total hardness is the sum of calcium and magnesium.

(Temporary difficulty – carbonate difficulty)

Harmful hard water

Despite the benefits of hard water, excessive water hardness is also harmful. One of the disadvantages is that drinking too much hard water causes sedimentation in stonemasons and also causes gastrointestinal diseases, especially kidney stones.

Therefore, it is more recommended to use light water for drinking and to get the magnesium and calcium needed by the body from food or vegetables and fruits.

Hard water causes the drinks to lose their flavor. Delayed cooking and hardening of beans with hard water are other side effects. In addition, hard water damages the walls of the boilers, causing corrosion and creating a calcareous layer on the walls of the boilers and related facilities. Not lathering well is another side effect of water hardness that increases soap consumption.

Adverse effects of water hardness

1- Reducing the effectiveness of active ions in washing

2- Leaving the sediments as stains on the dishes and clouding the dishes

3- Increasing the volume of sediments on heat and mechanical generators and sprinkler nozzles

4- Increasing the consumption of detergents and increasing the energy consumption exponentially

Soften hard water

Hard water can be softened in three ways:

1- Decomposition method

2- Method of settling

3- Ion exchange method

The practice of reducing the hardness of calcium and magnesium and water-soluble iron oxide is called softening water …

Ion exchange resin or ion converter

Hardeners, or water softeners in the dishwasher, are generally dependent on an ion exchange resin or ion converter, which replaces calcium and magnesium hardening ions, instead of sodium ions …

These resins belong to the group of polymer resins and are called minerals called zeolins.

How does a water softener work?

The incoming water passes through the resin through the bed, the resin has a negative charge, and the negative charge of the resin causes the absorption and trapping of calcium and magnesium hardness with a positive charge in the water. Resins initially contain hydrogen and sodium or potassium monovalent ions, which are replaced by water-soluble calcium and magnesium bicarbonate ions.

The harder the water, the more rigid the system releases more hydrogen, sodium or potassium ions into the water.

Resin resuscitation

After a period of use and passage of hard water through the resins, the resins that previously had a negative charge are covered with positively charged ions, which reduces the softening effect (hardness acceptance) of the resins. So you have to clean them again and return them to the hardening cycle. In simpler terms, the calcium and magnesium that now covers the resins are removed from the resins … Reconstruction of the resins will be possible by passing a saline solution, usually a solution of sodium chloride or hydrochloric acid, through the resins.

Hardness system tank

The rigidity system has two main reservoirs:

Salt tank

Resin tank

The connection between these two tanks is made through an internal pipe, and this connection is made by a valve that is opened and closed under pressure.

When the water in the back of the bumper enters the salt tank, due to the pressure of the water (gravity of the gravity on the water behind the bumper), the communication valve between the two tanks opens and the salt solution enters the resin tank.

After draining the water and running out of water behind the bumper, now that there is no pressure behind the connection valve between the tanks, the valve was closed.

When the solenoid valve of the salt tank is cut off, the water and salt solution remains in the resin tank and the resins are immersed in it until the next stage of use.

Water softener / hardener in the dishwasher

The operation of the dishwasher hardener system is based on the ion exchange process.

This ion exchange takes place very quickly, just enough incoming water to come in contact with the resins.

Calcium and magnesium ions in city water are absorbed by the resin grains and taken from the water, while they are replaced by sodium ions.

Hardening operations occur every time water enters the device. Each time the Aquastap opens and water enters the device, the hardening system enters the hardening stage.

Description of the science of water softening / hardening system

After passing through the aerobics, the incoming water enters the salt / chamber reservoir and overflows after passing through the aerobics and flows into the resin tank. The ion exchange takes place and the water becomes soft.

From here, the water continues its way to the wash / samp tank and enters the wash cycle until the water intake level reaches the level where the hydrostat commands the power outage.

Wash resins

To complete the proper water hardening process, the salt tank must be rinsed at the beginning of each step with a salt solution to remove impurities.

The water in the resin tank, which now contains alkaline salts (calcium, magnesium) and sodium chloride, must be cleaned before the water inlet, and to ensure that the solution does not come into contact with the dishes, there are two steps (dewatering and draining). It is necessary at the same time.

At this stage, two water entry and exit operations will be performed simultaneously. When the Aqua Stop is electrified, water flows through the resin tank and from there to the pelvis, and when the discharge pump is electrified