ارور های ماشین لباسشویی آاگ

ارورهای ماشین لباسشویی آاگ – تعمیر ماشین لباسشویی آاگ

ارورهای ماشین لباسشویی آاگ زمانی نشان داده می شود که یکی از قطعات دستگاه شما دچار نقص فنی شده و نیاز به تعمیرات داشته باشد. در صورت اطلاع از معنای هر ارور می‌توانید در زمان بروز مشکل بهترین اقدام را انجام دهید. عیب یابی ماشین لباسشویی آاگ و خدمات بوش به دلیل پیچیدگی ساخت دستگاه، کار آسانی نیست. بنابراین توصیه می‌شود اگر دانش و اطلاعات کافی در این زمینه ندارید، حتما از یک تکنسین متخصص کمک بگیرید.

ارورهای ماشین لباسشویی آاگ:

در زیر به صورت خلاصه به تمامی کدهای خطا(ارور های) لباسشویی آاگ می پردازیم:

ارور E11:

مشکلی در پر کردن محفظه ماشین لباسشویی وجود دارد.

نحوه رفع ارور E11 لباسشویی آاگ به شرح زیر است:

 • لوله ورودی آب را از نظر پیچ خوردن و تا شدن احتمالی بررسی کنید.
 • مطمئن شوید شیر ورودی آب باز باشد.

ارور E12:

مشکلی در پر شدن ماشین در حین خشک کردن وجود دارد.

نحوه رفع عیب ارور E12 ماشین لباسشویی آاگ به شرح زیر است:

 • لوله ورودی آب از نظر وجود نشتی بررسی نمایید.
 • همچنین احتمال ایجاد انسداد در لوله ورودی آب نیز وجود دارد.
 • مطمئن شوید شیر برقی سالم باشد.

ارور E13:

اشکالی در میکروسوییچ فشار وجود دارد.

طریقه رفع عیب ارور E13 ماشین لباسشویی آاگ به قرار زیر است:

 • سنسور فشار آب را بررسی نمایید.
 • مقدار اهم سنسور را به کمک اهم سنج اندازه بگیرید.
 • در صورت نیاز لازم است میکروسوییچ فشار را تعویض نمایید.
ماشین لباسشویی

ارورE21:

تخلیه آب ماشین لباسشویی دارد به گونه ضعیفی انجام می گیرد.

نحوه رفع عیب ارور E21 لباسشویی آاگ به شرح زیر است:

 • خروجی آب را از نظر گیر کردن کرک و مو و آشغال چک بکنید.
 • پمپ و شیلنگ تخلیه هر دو لازم است از نظر گرفتگی و انسداد بررسی شوند.
 • اگر پمپ تخلیه دچار مشکل شده است آن را تعویض نمایید.

ارور E22:

مشکلی در پر کردن محفظه ماشین لباسشویی وجود دارد.

طریقه رفع عیب ارور E22 لباسشویی آاگ به قرار زیر است:

 • لوله ورودی آب را از نظر پیچ خوردن و تا شدن احتمالی بررسی کنید.
 • همچنین فشار جریان آب لوله ها را کنترل کنید.
 • شیر برقی را نیز لازم است بررسی نمایید.

ارور E23:

اشکالی در پمپ تخلیه وجود دارد.

نحوه رفع عیب ارور E23  لباسشویی آاگ به شرح زیر است:

 • پمپ تخلیه را از نظر هرگونه گرفتگی رفع نمایید.
 • همچنین ممکن است پمپ تخلیه دچار آسیب شده باشد که در این صورت لازم است تعویض شود.
ارورهای ماشین لباسشویی آاگ

ارور C0:

میکروسوییچ فشار دچار اشکال شده است.

طریقه رفع عیب ارور c0 ماشین لباسشویی آاگ به قرار زیر است:

 • احتمال این وجود دارد که دستگاه در محل متوازنی قرار نگرفته باشد؛ بنابراین باید محل آن را تنظیم و صاف بکنید.
 • همچنین میکروسوییچ فشار نیز بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.

ارور CD:

قفل درب خطا می دهد.

نحوه رفع عیب ارور cd ماشین لباسشویی آاگ به شرح زیر است:

 • در و قفل آن را از نظر وجود مشکلات فیزیکی چک بکنید.
 • سیم های ماشین لباسشویی را هم از نظر احتمال قطعی بررسی کنید.
 • میکروسوییچ درب نیز لازم است بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شود.
درب لباسشویی آاگ

ارور F8:

سنسور NTC یا ترموستات دچار مشکل شده است.

طریقه رفع عیب ارور f8 ماشین لباسشویی آاگ به شرح زیر است:

 • ماژول و دسته سیم های ماشین لباسشویی را چک کنید و مدار NTC را هم از نظر کوتاه بودن اتصال آن و یا باز بودن اتصال آن بررسی کنید .

کلام آخر

ارور لباسشویی آاگ در واقع نوعی اخطار است و به شما اطلاع می دهد دستگاه شما دچار نقص فنی شده و نیاز به تعمیرات دارد. برخی از مشکلات لباسشویی جزئی بوده و در صورت آشنایی با معنای هر کدخطا می‌توانید خودتان مشکل پیش آمده را برطرف کنید.

اما توصیه می‌شود برای جلوگیری از آسیب به سایر قطعات و تعمیر اصولی آن حتما از یک تکنسین متخصص برای رفع ارور ماشین لباسشویی آاگ کمک بگیرید.

راهکارهایی برای جلوگیری از خراب شدن ماشین لباسشویی و افزایش عمر مفید آن:

 • از مواد شوینده به میزان زیاد استفاده نکنید.
 • ماشین لباسشویی را بیشتر از حد ظرفیت پر نکنید.
 • از تراز بودن پایه‌های ماشین لباسشویی اطمینان حاصل کنید.
 • قبل از قرار دادن لباس‌ها در لباسشویی، زیپ آنها را ببندید.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *