ارورهای جارو رباتیک فکر(FAKIR)

ارورهای جارو رباتیک فکر – تعمیر جارو رباتیک فکر

ارورهای جارو رباتیک فکر زمانی نشان داده می شود که یکی از قطعات دستگاه شما یا برنامه های جارو رباتیک دچار نقص فنی شده و نیاز به تعمیرات داشته باشد. در صورت اطلاع از معنای هر ارور می‌توانید در زمان بروز مشکل بهترین اقدام را انجام دهید. عیب یابی و تعمیر جارو رباتیک فکر در نصب و سرویس های دوره ای، به دلیل پیچیدگی ساخت دستگاهها، کار آسانی نیست. بنابراین توصیه می‌شود اگر دانش و اطلاعات کافی در زمینه تعمیر جارو رباتیک ندارید، حتما از یک تکنسین متخصص کمک بگیرید.

ارورهای جارو رباتیک فکر:

در زیر به صورت خلاصه به تمامی کدهای خطا(ارورهای) جارو رباتیک فکر می پردازیم:

ارورهای جارو رباتیک فکر

اگر ربات به دلیل یکی از شرایط زیر به درستی کار نمی کند، لطفاً موارد زیر را انجام دهید:

1. “STOP” 3 کنترل از راه دور را فشار دهید. مطمئن شوید که سیگنال کنترل از راه دور در محدوده فعال دستگاه قرار دارد.
2. بسته به نمایش خطا، اقدامات شرح داده شده در زیر را انجام دهید:

ارور E01:

کد خطا E01 :

سنسورهای آشکارساز پله

راه حل :

سنسورها را تمیز کنید.

ارور E02:

کد خطا E02 :

برس مرکزی

راه حل :

هرگونه آلودگی و موهای محبوس شده در غلتک را از بین ببرید.

ارورE03:

کد خطا E03 :

باتری کم

راه حل :

باتری را شارژ کنید.

ارور E03 جارو رباتیک فکر

ارور E04:

کد خطا E04 :

چرخ های کناری

راه حل :

هرگونه آلودگی و موهای محبوس شده در چرخ ها را از بین ببرید.

ارور E05:

کد خطا E05 :

ظرف گرد و غبار

راه حل :

ظرف گرد و غبار را به اندازه کافی در جایگاهش قرار دهید.


* اگر پس از انجام این اقدامات، خرابی همچنان ادامه داشت، از آن استفاده نکنید و آن را به یک سرویس پشتیبانی مجاز ببرید.

(خودتان دستگاه را اصلاح یا تعمیر نکنید.)

ارور E05 جارو رباتیک فکر
روشاید سرویس

ارورهای عمومی:

خطا :

دستگاه کار نمی کند، یا دستگاه شارژ نمی شود.

علت و راه حل :

* باتری خالی است.(باتری را شارژ کنید.)
* دستگاه خاموش می باشد .)دستگاه را روشن نمایید.)
* در پریز دیواری، برقی وجود ندارد.(از پریز دیگری استفاده کنید.)

خطا :

دستگاه جاروبرقی نمی کشد.

علت و راه حل :

* ظرف گرد و غبار پر است. (آن را خال کنید.)
* فیلتر کثیف است. (فیلتر را با شستشو تمیز کنید.)


خطا :

صدای دستگاه به طور غیرعادی بلند است.

علت و راه حل :

* ذرات جارو و مکیده شده، گیر کرده اند.(آنها را حذف کنید.)

کلام آخر

ارورهای جارو رباتیک فکر در واقع نوعی اخطار است و به شما اطلاع می دهد دستگاه شما دچار نقص فنی شده و نیاز به تعمیرات دارد. برخی از مشکلات جارو رباتیک جزئی بوده و در صورت آشنایی با معنای هر کدخطا می‌توانید خودتان مشکل پیش آمده را برطرف کنید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *