Tag Archive for: کولر-گازی

ارورهای کولرگازی تی سی ال

ارورهای کولرگازی تی سی ال – تعمیر کولرگازی تی سی ال

ارورهای کولرگازی تی سی ال زمانی نشان داده می شود که یکی از قطعات دستگاه شما دچار نقص فنی شده باشد و نیاز به تعمیرات داشته باشد. در صورت اطلاع از معنای هر ارور می‌توانید در زمان بروز مشکل بهترین اقدام را انجام دهید. عیب یابی و تعمیر کولرگازی تی سی ال و خدمات تی سی ال به دلیل پیچیدگی ساخت دستگاه، کار آسانی نیست. بنابراین توصیه می‌شود اگر دانش و اطلاعات کافی در این زمینه ندارید، حتما از یک تکنسین متخصص کمک بگیرید.

ارورهای کولرگازی تی سی ال:

در زیر به صورت خلاصه به تمامی کدهای خطا(ارورهای) کولرگازی تی سی ال می پردازیم:

ارورهای کولرگازی تی سی ال

ارورهای E1وE2:

سنسور دمای اتاق(IRT) کولر گازی تی سی ال دچار مشکل شده است و هشداردهنده 1/8 ثانیه فلش می زند.

رفع و تعمیر کد خطای E1 و E2 کولر گازی تی سی ال: 

 1. ارتباط بین سنسور دمای داخلی CN6  و اسلات را بررسی کنید. اگر ارتباط شل بود، آن را دوباره وارد کنید.
 2. مقاومت در دو انتهای سنسور دمای داخلی را اندازه گیری کنید: (25 درجه سلسیوس / 5 کیلو اهم).
 3. اگر به مقاومت آسیب رسیده بود، مدار باز یا اتصال کوتاه شده باشد، سنسور دما را تعویض کنید.
 4. اگر تست بالا طبیعی باشد، برد کنترل داخلی را تعویض کنید.

ارورهای E3:

سنسور دمای لوله (سیم پیچ) بیرونی (OPT) در کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 3/8 ثانیه فلش می زند.

رفع و تعمیر کد خطای E3،E7 و E8 در کولر گازی تی سی ال:

 1. بررسی کنید آیا سنسور دما بر روی منبع تغذیه بیرونی تماس خوبی با اسلات دارد یا نه؟ (CN1، CN2). اگر تماس شل باشد، آن را دوباره وارد کنید.
 2. مقاومت در دو انتهای سنسور دمای بیرونی را اندازه گیری کنید. مقاومت ترمینال سنسور CN1  را اندازه گیری کنید. برای مقاومت دیگر، لطفا به دیتاشیت مقاومت – حرارت مراجعه کنید. مقاومت ترمینال سنسور CN2  را اندازه گیری کنید. برای مقاومت دیگر، لطفاً به دیتاشیت مقاومت سنسور و حرارت خروجی مراجعه کنید.
 3. اگر مقاومت آسیب دیده باشد، مدار باز یا اتصال کوتاه شده باشد، سنسور دما را تعویض کنید
 4. اگر تست بالا نرمال باشد، برد منبع قدرت بیرونی را بررسی کنید.
کدخطای E3 کولرگازی تی سی ال

ارورهای E4:

سیستم عملکرد غیرعادی از خود نشان می دهد و هشداردهنده 4/8 ثانیه فلش می زند.

رفع ارور E4:

 1. دریچه های فشار بالا و فشار پایین را بررسی کنید.
 2.  اگر باز نبودند، دوباره آنها را باز کنید تا اطمینان حاصل کنید که گردش هوای سیستم ملایم و روان است.
 3. سیستم خنک کننده را بررسی کنید. (در حالت خنک کنندگی شروع و اجرا کنید. هنگامی که کمپرسور شروع کند، دمای خروجی را برای تغییرات آن بررسی کنید، اگر بعد از 5 دقیقه تغییرات معلوم و واضح نبود، سیستم در حالت کمبود مبرد است.
 4. با فشار سنج تست را انجام دهید، نقطه نشت را بررسی کنید و مبرد را شارژ کنید.
 5. سنسور دمای کویل تبخیرکننده (دمای 25 درجه سلسیوس/ 5 کیلو اهم) را بررسی کنید.
 6. برای مقاومت دیگر، لطفاً به دیتاشیت دما – مقاومت مراجعه کنید.
 7. اگر مقاومت مدار باز یا اتصال کوتاه شده باشد، سنسور دما را جایگزین کنید.
 8. اگر بررسی های بالا نرمال و طبیعی باشد، خرابی کولر گازی تی سی ال می تواند به دلایل زیر رخ دهد:
 • جریان ممکن است برای سیستم داخلی نامساعد باشد.
 • جامپر JP4 از برد کنترل داخلی را اتصال کوتاه کنید تا تابع حفاظتی را پوشش دهید (V1 -PCB اصلی داخلی).
 • جریان ممکن است برای سیستم داخلی نامساعد باشد.
 • سوئیچ JP4 از برد منبع تغذیه بیرونی را در موقعیت “1” قرار می دهد تا تابع حفاظتی را پوشش دهید (V4 – منبع منبع قدرت).
 • اگر با استفاده از روش های فوق نتوانستید مشکل را حل کنید، PCB اصلی داخلی را جایگزین کنید.
کدخطای E4 کولرگازی تی سی ال

ارورهای E5:

پیکربندی مدل کولر گازی تی سی ال اشتباه است و هشداردهنده 5/8 ثانیه فلش می زند.

ارورهای E6:

موتور فن داخلی دچار خطا شده است و هشداردهنده 6/8 ثانیه فلش می زند.

رفع و تعمیر کد خطای E6 کولر گازی تی سی ال:

 1. تیغه فن جریان داخلی را بررسی کنید. اگر فن کولر به درستی کار نمیکند، موقعیت فن را تنظیم کنید تا بتواند به درستی و به نرمی کار کند.
 2. بررسی کنید آیا موتور (CN3، CN4) قرار گرفته روی PCB اصلی داخلی تماس خوبی با اسلات دارد یا نه؟ اگر شل بود، دوباره آن را وارد کنید.
 3. مقدار خازن راه اندازی را بررسی کنید. اگر ظرفیت خازن نادرست بود، آن خازن را با یک خازن جدید جایگزین کنید.
 4. بررسی های فوق طبیعی هستند. PCB اصلی داخلی را جایگزین کنید.

ارورهای E7:

سنسور دما کولر گازی تی سی ال در فضای باز دچار خطا شده است و هشداردهنده 7/8 ثانیه فلش می زند.

رفع و تعمیر کد خطای E3،E7 و E8 در کولر گازی تی سی ال:

 1. بررسی کنید آیا سنسور دما بر روی منبع تغذیه بیرونی تماس خوبی با اسلات دارد یا نه؟ (CN1، CN2). اگر تماس شل باشد، آن را دوباره وارد کنید.
 2. مقاومت در دو انتهای سنسور دمای بیرونی را اندازه گیری کنید. مقاومت ترمینال سنسور CN1  را اندازه گیری کنید. برای مقاومت دیگر، لطفا به دیتاشیت مقاومت – حرارت مراجعه کنید. مقاومت ترمینال سنسور CN2  را اندازه گیری کنید. برای مقاومت دیگر، لطفاً به دیتاشیت مقاومت سنسور و حرارت خروجی مراجعه کنید.
 3. اگر مقاومت آسیب دیده باشد، مدار باز یا اتصال کوتاه شده باشد، سنسور دما را تعویض کنید
 4. اگر تست بالا نرمال باشد، برد منبع قدرت بیرونی را بررسی کنید.

ارورهای E8:

سنسور دمای اگزوز کولر گازی تی سی ال دچار خطا شده است و هشداردهنده 1 ثانیه فلش می زند.

رفع و تعمیر کد خطای E3،E7 و E8 در کولر گازی تی سی ال:

 1. بررسی کنید آیا سنسور دما بر روی منبع تغذیه بیرونی تماس خوبی با اسلات دارد یا نه؟ (CN1، CN2). اگر تماس شل باشد، آن را دوباره وارد کنید.
 2. مقاومت در دو انتهای سنسور دمای بیرونی را اندازه گیری کنید. مقاومت ترمینال سنسور CN1  را اندازه گیری کنید. برای مقاومت دیگر، لطفا به دیتاشیت مقاومت – حرارت مراجعه کنید. مقاومت ترمینال سنسور CN2  را اندازه گیری کنید. برای مقاومت دیگر، لطفاً به دیتاشیت مقاومت سنسور و حرارت خروجی مراجعه کنید.
 3. اگر مقاومت آسیب دیده باشد، مدار باز یا اتصال کوتاه شده باشد، سنسور دما را تعویض کنید
 4. اگر تست بالا نرمال باشد، برد منبع قدرت بیرونی را بررسی کنید.
کدخطای E8 کولرگازی تی سی ال

ارورهای E9:

ماژول قدرت هوشمند درایو دچار خطا شده است و هشداردهنده 9/8 ثانیه فلش می زند.

 

کلام آخر

رفع بسیاری از کدهای خطای کولر گازی(اسپلیت) تی سی ال به تجهیزات و مهارت خاصی نیاز دارد و از عهده هر کسی برنمی آید.

در نتیجه توصیه ما تماس و کمک گرفتن از یک متخصص و تکنسین تعمیرات کولرگازی می باشد، تا در اسرع وقت و با بهترین کیفیت دستگاه شما به حالت اول برگردد.

نگهداری و افزایش طول عمر کولرگازی

نگهداری و افزایش طول عمر کولر گازی

نگهداری و افزایش طول عمر کولر گازی

تعمیرات-کولر-گازی-1

برای افزایش طول عمر هر گونه لوازم خانگی اولین قدم استفاده صحیح، نگهداری درست و تمیز کردن بموقع دستگاه می باشد، در این مقاله با مرکز تعمیرات کولر گازی روشاید سرویس همراه باشید تا شما را با چند مورد از راهکار های نگهداری و افزایش طول عمر کولر گازی (اسپلیت) آشنا کنیم.

تعمیرات کولر گازی هایسنس

1-نشتی آب زیر کولر گازی

نشتی آب زیر کولر گازی یکی از رایج ترین مشکل های کولر گازی می باشد. و عواملی که باعث بوجود آمدن این مشکل می شوند عبارتند از:

1-مسدود شدن شلنگ خروجی(تخلیه) آب

2-کثیفی و بسته شدن مسیر فیلتر های هوا

3-مشکلات مربوط به گاز مبرد

4-خفه شدن شلنگ تخلیه آب در ظرف

5-کثیفی فن و گرفتگی ناودان

6-شکستن پمپ کولر گازی

7-عایق نبودن لوله های اسپلیت

رفع نشتی آب زیر پنل(پانل) کولر گازی :

بدیهی است که  برای رفع مشکل نشتی آب زیر پنل(پانل) و در نهایت نگهداری و افزایش طول عمر کولر گازی ابتدا باید علت نشتی را پیدا کرد و سپس به رفع آن پرداخت، که البته بسته به نوع مشکل، حتی برخی از آنها را می توانید خودتان با دقت و رعایت موارد ایمنی نیز انجام دهید.

اما شعار معروفی می گوید : پیشگیری مقدم بر درمان است. یعنی شما می توانید با رعایت موارد زیر بجای دغدغه داشتن چگونگی رفع مشکل، از بوجود آمدن آن یعنی نشتی آب جلوگیری کنید یا آن را تا مدت زیادی به تعویق بیاندازید.

1-خاموش کردن کولر گازی در هنگام جارو برقی کشیدن و یا موقع نظافت و گردگیری

2-سرویس و تمیز کردن فیلتر هوای کولر گازی

3-اطمینان حاصل کردن از سوراخ نبودن و شکستگی در ناودان 

تعمیرات-کولر-گازی-

2-تمیز کردن فیلترهای کولر گازی:

تمیز کردن فیلتر های هوای کولر گازی یکی از اصلی ترین موارد جهت نگهداری و افزایش طول عمر،     و همچنین بهبود عملکرد کولر گازی می باشد.

با روشاید سرویس همراه باشید تا شما را با نحوه ی تعویض فیلتر های کولر گازی آشنا کند.

نحوه ی تمیز کردن فیلترهای کولر گازی:

ابتدا اطمینان حاصل کنید که بر روی دستگاه تسلط کافی دارید، و سپس مراحل زیر را دنبال کنید.

1-باز کردن قاب روی فیلتر:

برای اینکار به سمت چپ و راست پنل نگاه کنید در هر طرف یک فرورفتگی کنار درب و قاب روی فیلتر ها وجود دارد،انگشتانتان را درون این شکاف ها قرار دهید و به آرامی بیرون بکشید تا ضامن های آن آزاد شود و فیلتر را از قاب خارج کنید.

2-فیلتر را زیر آب بگیرید و کاملا بشورید به صورتی که دیگر هیچ گرد و غباری روی آن باقی نماند برای اینکار نیازی به مواد شوینده برای شستشو ندارید . بعد از شستشو مطمئن شوید که فیلترها به خوبی خشک شده اند و فیلترها را به مکان اصلی خود برگردانید و دریچه را ببندید.

حال میتوانید با خیال راحت کولر گازی خود را روشن کنید و لذت ببرید.

فیلتر هوای کولر گازی را هر چند وقت یکبار تمیز کنیم؟

اگر در شرایطی هستید که روزانه کولر گازی بیش از 8 ساعت روشن است می بایست فیلتر های هوا هر 3 هفته تمیز شوند در غیر این صورت می توانید هر 2 ماه فیلتر ها را تمیز کنید.

Roshaid

توجه داشته باشید که باز کردن دریچه کولر در دستگاه های مختلف تفاوت اندکی دارد پس حتما قبل از اقدام، دفترچه ی راهنما را مطالعه کنید، و اگر همچنان قادر به باز کردن دریچه نبودید بهترین کار تماس با پشتیبانی و یا مرکز تماس و مشاوره فنی روشاید سرویس می باشد.